[:en]Price list[:cs]Ceník[:]

[:en]...simply enyoy[:]

[:en]

Our price list is very simple and consists of two items:

1, Rental per day is CZK 1,000 or EUR 40

2, The service fee is always CZK 500 or 20 EUR


Loan conditions:

Refundable deposit – the deposit for co-insurance is 5,000 CZK or 200 EUR

You always add the car with a full tank, you also return it with a full one.

The car is fully insured throughout Europe, both passengers can drive.

Only the Czech highway vignette is included in the price. In other countries it is necessary to buy.

To rent a vehicle 2 identity documents are required, valid driving licence B.

[:cs]

Náš ceník je velice jednoduchý a skládá se ze dvou položek:

1, Půjčovné za den je 1 000,- Kč nebo 40 EUR

2, Servisní poplatek je vždy 500,- Kč nebo 20 EUR


Podmínky výpůjčky:

Vratná kauce – záloha na spoluúčast pojištění je 5 000,- Kč nebo 200 EUR

Auto dodtanete vždy s plnou nádrží, vracíte také s plnou.

Auto je plně pojištěné po celé Evropě, řídit mohou oba cestující.

V ceně je pouze česká dálniční známka. V jiných zemích je potřeba dokoupit.

Pro zapůjčení vozidla jsou nutné 2 doklady totožnosti, platný ŘP sk. B.

[:]