[:en]This is our true story…[:cs]Tohle je náš příběh…[:]

[:en]...simply enyoy[:]

[:en]This is our true story…[:cs]Tohle je náš příběh…[:]

01.16.2020 Blog 0
[:en]

We are a bunch of people who have been working together for a long time and share all interesting ideas together. We love traveling and going on trips as much as we can. We have a hitchhiking period where we have looked virtually all over Europe for free and slept under the roof. Over time, we bought a new Škoda Fabia and hurray with a tent on campsites, it’s faster, more comfortable, but still restrictive. We kept thinking that the ideal solution for our way of traveling was the mattress in the van. That would be something, man!

As time went by and the demands on comfort changed a bit, we were a bit more comfortable and we do not want to go at all costs. We found out that we are no longer hippies to find out in the middle of the road that the car no longer wants to go anywhere with us. We used to buy a Skoda 1203 van van around 2000, so we knew what we wanted, but at the time we bought it, it was retired and reliability matched it. It takes a new car, so we don’t have to worry about getting there, but we can enjoy and plan our trip. About the same process we got out of the mat and sleeping bag, through the mattress and blanket to bed with duvet.

In one we are clear, none of us wants to carry your butt in a caravan. It’s huge, expensive, snobbish, and you can’t get into the city anyway. Finally, you are parked somewhere in the camp next to a small tent and a Skoda.

And then the idea came up, a small Dacia Dokker van is much cheaper than a Ford Transit. We eject the rear seats and fit a comfortable bed. Nevertheless, we have to be a little stunned, in space, the opportunity to travel is worth it. We experiment a little, we plan a little fantasy and go to Ikei. We buy something to make storage space, cover it with a board from Hornbach, get a mattress in Řemp and look it works! A simple home delivery for summer trips is born.

We liked this, we go a couple of times a year, we don’t use the caravan, and converting a small van into a dwelling can go up to 10,000 and it doesn’t take a day.

And then one of us thought: What would you be interested in? We can try it! Look, we’ll put it on Airbnb … In the first month we had two installments of a new car! That’s how it started one day. We thought about how we would lend our van. The fact that we founded a camper van rental at that time we never thought.

The interest was great. We decided to buy another car Fiat Dobló is more comfortable less complicated and it was straight Van, so the rear seats fell off, the floor is pretty flat and it is a completely different car. And we know exactly what cars will follow. It will be Fiat Dobló Maxi is 20cm longer, but this piece makes a full 2m bed without having to fold and change anything. Just a little more comfort and maybe girls will appreciate it. The next one will be bigger – an adult van. Something like a Peugeot Partner. We have children, and we want to take them with us so the car for 2 is not enough.

This is how we built our rental home.

[:cs]

Jsme parta lidí, kteří spolu pracují už dlouho a dělíme se spolu o všechny zajímavé nápady. Hrozně rádi cestujeme a jezdíme na výlety jak se dá. Máme za sebou období stopování, kdy jsme se podívali v podstatě po celé Evropě zadarmo a spali jsme pod širákem. Časem jsme pořídili novou Škodu Fábia a hurá se stanem po kempech, je to rychlejší, pohodlnější, ale pořád omezující. Stále jsme si říkali, že ideální řešení pro náš způsob cestování je matračka v dodávce. To by bylo něco, panečku!

Tohle bylo naše první auto na cestování

Jak šel čas a nároky na pohodlí se trochu změnili, my jsme trochu zpohodlněli a už se nám nechce vyrazit za každou cenu. Zjistili jsme že už nejsme takoví hipíci, abychom v pulce cesty zjistili, že auto už s námi dál nechce nikam jet. Kdysi kolem roku 2000 jsme pořídili obytnou dodávku Škoda 1203, tak jsme věděli co chceme, ale už v době, kdy jsme ji koupili byla v důchodu a spolehlivost tomu odpovídala. A my jsme se nedivili, rok výroby 1969 mluvil za vše! Chce to nové auto, aby jsme se nemuseli starat o to jestli dojedeme, ale mohli si v klidu užít a naplánovat cestu. Zhruba stejným procesem jsme se dostali z karimatky a spacáku, přes matraci a deku do postele s peřinou.

V jednom máme jasno, nikdo z nás si nechce vozit zadek v karavanu. Je to obrovský, drahý, snobský a do města se s tím stejně nedostaneš. A nakonec jsi stejně zaparkovanej někde v kempu vedle malýho stanu a škodovky.

A pak se objevil nápad, malá dodávka typu Dacia Dokker je mnohem levnější než Ford Tranzit. Vyhodíme zadní sedadla a vejde se tam pohodlná postel. Neva, že se trošku musíme uskromnit, v prostoru, možnost cestovat za to stojí. Trochu experimentujeme, trochu plánujeme trochu fantazírujeme a hurá do Ikei. Koupíme něco z čeho uděláme úložný prostor, přikryjeme to nějakou deskou z Hornbachu, v Řempu seženeme matrace a hele ono to funguje! Jednoduchá obytná dodávka na letní výlety je na světě.

Tohle se nám líbilo, jedeme párkrát do roka, karavan nevyužijeme, a konvertovat malou dodávku na obytňák se dá do 10 000 a netrvá to ani jeden den.

A pak někoho z nás napadlo: Co myslíš byl by o to zájem? Můžeme to zkusit! Hele vystavíme ji na Airbnb… Za první měsíc jsme měli na dvě splátky nového auta! Takhle to jednoho dne začalo. Přemýšleli jsme o tom, jak bychom naši dodávku půjčovali. To že bychom založili půjčovnu camper vanů nás tehdy ještě nenapadlo.

Zájem byl a veliký. Rozhodli jsme se že koupíme další auto Fiat Dobló je větší pohodlnější méně komplikovanej a rovnou to byl Van, takže odpadly zadní sedadla, podlaha je hezky rovná a vůbec je to úplně jiný auto. A víme přesně jaká auta budou následovat. Bude to Fiat Dobló Maxi je o 20cm delší, ale ten kousek dělá plnohodnotnou 2 metrovou postel, bez nutnosti cokoliv skládat a přestavovat. Prostě o trošku větší komfort a třeba holky to určitě ocení. Další už bude větší – dospělá dodávka. Něco jako Peugeot Partner. Přibyly nám totiž děti, a chceme je vzít s sebou tak nám už auto pro 2 nestačí.

Tak takhle vznikla naše půjčovna obytných dodávek.

[:]