[:en]Rent a car with a bed, why ?[:cs]Pronajmout si auto s postelí, proč?[:]

[:en]...simply enyoy[:]

[:en]Rent a car with a bed, why ?[:cs]Pronajmout si auto s postelí, proč?[:]

12.16.2019 Blog 0
[:en]

Today’s wishes for renting, sharing, sharing the economy call it what you want. Let’s explain why to rent a car with a bed for a trip?

Predominantly in large cities, the overload of traffic forces people not to have cars. Terrible parking, the car withers in the wind and rain and you drive once in a while. Why have a car? Why have capital in your car at a disadvantage? Futility. Sure, there is a group of people who perceive ecology just like that. Okay, but you’re 30, you got your first car, and you got it for work, and you’re IN – then it’s tiny, economical, uncomfortable. But you want to go somewhere in two and your Skoda CitiGo really is not for a long trip in Europe. Or did you just arrive in Prague right now and need to go where the subway is not? Perhaps to know the beauty of our country?

Be cool, action and do nothing at all, just plan your trip and go where you want. When you are tired, or when you like it somewhere, just stop as long as you want. Sleep peacefully and the target is suddenly much closer.

You just rent a car with a bed.

Our car rental company is profiled to rent a car for esting for two.Why travel in two?

Because you can rent a large caravan for 6 people in fifty others rentals. But our cars are designed to travel those people who are more concerned with traveling than housing and are willing to sacrifice a little comfort for the trip.

You are not a family, traveling with a friend of only two, or alone. Borrowing a large caravan means increasing fuel costs, leaving an unnecessary carbon footprint, yet you can combine the advantages of a caravan with fuel-efficient delivery in one.

By renting a small car with a bed that does not look like a caravan and yet meets all the advantages of traveling on your own and comfortable sleeping without constant search for accommodation, you get many benefits. A few of them are examples.

The fact that our car with a bed does not intentionally look like a caravan, but just like an ordinary van frees you from being forced to sleep in reserved places. In our car you will sleep comfortably and safely just off the pub where you spent a pleasant evening, perhaps right on the square at the best address and no one will tell you ashes. You can sleep, even in larger cities, free of charge on the first street you will find and there will be no paid parking. Maybe in Italy they just won’t let you sleep in the caravan. In our case, you just need to find a place where you like and not to provoke much, and you can sleep peacefully in a place where you wouldn’t have a chance with a large caravan.

Our cars contain full equipment even for longer trips than the weekend or seven days. Except for showers and toilets, which simply do not fit into a small van, everything is needed in cars. So big bed, 200 x 140 cm. Backpack storage, equipped kitchenette, cooker, dishes, pots pan, forks and knives, chopping boards, mugs and more. Always available: coffee, tea, sugar, salt, pepper. condensed milk, drinking water supply and the like. Two folding chairs, table for comfortable lounging, towel towels, clean sheets and warm blanket.

Now in winter you will appreciate the independent heating, when the comfort temperature heat the camper within 5 minutes.

So we wish you happy kilometers and enjoy the freedom of travel.

Book a car with a bed

[:cs]


Dnešní doba přeje pronájmům, sharingu, sdílené ekonomice nazvěte si to jak chcete. Vysvětleme si proč si půjčit na výlet auto s postelí?

Převážně ve velkých městech, přehuštěnost dopravy nutí lidi nemít auta. Příšerné parkování, auto chřadne za větru i deště a vy jezdíte jednou za čas. Proč mít auto? Proč mít v autě nevýhodně uložený kapitál? Zbytečnost. Jistě, existuje skupina lidí, kteří ekologii vnímají zrovna takhle. OK, ale je ti 30, máš svoje první auto, a máš ho kvůli práci, a ty jsi IN – pak je mrňavý, úsporný, nepohodlný. Jenže ty chceš jet ve dvou někam daleko a tvoje Škoda CitiGo opravdu není na dlouhé cesty po Evropě. Nebo jsi prostě právě teď přiletěl do Prahy a potřebuješ jet tam kam nevede metro? Třeba poznat krásy naší země?

Buď cool, akční a neřeš vůbec nic, jen si naplánuj cestu a jeď kam chceš. Až budeš unavený, nebo až se ti bude někde líbit, jednoduše zastav na jak dlouho chceš. V klidu přespíš a cíl je najednou mnohem blíž.

Prostě si půjčíš auto s postelí – camper. Naše autopůjčovna  se profiluje na pronájem aut pro cestování ve dvou.

Proč cestování ve dvou? Protože půjčit si velký karavan pro 6 osob můžeš v padesáti půjčovnách. Ale naše  auta jsou navržena pro cestování těch lidí, kteří ještě řeší spíš to cestování, než bydlení a jsou ochotní pro cestu obětovat trošku pohodlí.

Nejsi rodina, cestuješ s kámoškou nebo kámošem jen ve dvou, nebo sám. Půjčit si velký karavan znamená zvýšit náklady na palivo, zanecháš zbytečně velkou uhlíkovou stopu, přesto můžeš spojit výhody karavanu a úsporné dodávky v jednom.

Tím, že si pronajmeš malé auto s postelí, které nevypadá jako karavan a přesto splňuje všechny výhody cestování po vlastní ose a pohodlného spaní bez stálého hledání ubytování, získáváš mnoho výhod. Několik z nich příkladem.

To, že naše auto s postelí záměrně nevypadá jako karavan, ale právě jako obyčejná dodávka tě osvobozuje od nuceného spaní na vyhrazených místech. V našem autě se pohodlně a bezpečně vyspíš klidně kousek od hospůdky, kde jsi strávil příjemný večer, třeba přímo na náměstí na nejlepší adrese a nikdo ti neřekne ani popel. Spát se dá, i ve větších městech zadarmo na první ulici, kterou najdeš a nebude na ní placené parkování. Třeba v Itálii tě prostě na ulici v karavanu spát nenechají. V našem případě stačí najít místo, kde se ti líbí a moc neprovokovat a můžeš se v klidu vyspat i na místě, kde by si s velkým karavanem neměl šanci.

Naše auta obsahují plnohodnotnou výbavu i na delší výlety, než je víkend, nebo sedm dní. Mimo sprchy a wc které se prostě do malé dodávky nevešly, je v autech vše potřebné. Tedy velká postel, 200 x 140 cm. Úložné prostory na batohy, vybavenou kuchyňku, vařič, nádobí , hrnce pánev, vidličky a nože, prkýnka, hrnečky a další. Vždy k dispozici: káva, čaje, cukr, sůl, pepř. kondenzované mléko, zásoba pitné vody a podobně. Dvě rozkládací židličky, stolek pro pohodlné lenošení, utěrky ručníky, čisté povlečení a teplá deka.

Nyní v zimním období oceníš nezávislé topení, kdy na komfortní teplotu vytopíš camper do 5 minut.

Tak přejeme hodně šťastných kilometrů a užívej svobodu cestování.

Rezervovat auto s postelí

[:]